ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ

logoບີ​ເອັມ ບໍລິການ ວິສະວະກຳ​ກໍ​ສ້າງ​ແລະ​ທີ່​ປຶກສາ

ບ້ານ​ໂນນສະຫວ່າງ, ​ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ​, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ. ສປປ ລາວ

​ໂທລະສັບ/​ແຟັກ: (856) 21 463011. ມື​ຖື : (856) 20 58894499,29886868

                       ອີ​ເມ​ວ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

 

ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດບີແອັມວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ

ບໍລິສັດບີເອັມວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງແລະທີ່ປຶກສາ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ
ບີ​ເອັມ. ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 100% ແລະເປັນກຳມະສິດຂອງຄົນລາວໂດຍກົງ

1. ການ​ດຳ​ເນີນພາລະກິດ

ບີ​ເອັມ. ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບ​ລັດຖະບາ​ນ​ໃນການສະຫນອງ​ແລະ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານບຸກຄະ​ລະ​ກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ວິສະວະກຳ​ກໍ່ສ້າງ​ແລະ​ທີ່​ປຶກສາ​ ໃນ​ບັນດາໂຄງການ​ພັດທະນາພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຕ່າງໆ ​ເປັນ​ຕົ້ນ, ການບໍລິການ ໃນການສໍາຫຼວດອອກແບບກໍ່ສ້າງແລະ ບໍລິການສ້າງ​ແຜນ, ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ, ເຮັດສັນຍາ​ເພື່ອຄວບ​ຄຸມ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ລວມທັງ​ໃຫ້​ຄຳປຶກສາ​ແລະ​ປະ​ກອບ​ທິມງານ​ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄຸມ​ງານກໍ່ສ້າງໂຄງການ​ເປັນ​ຕົ້ນ: ຂະ ​ແໜງຂົວທາງ, ເຄຫາ, ຊົນລະປະທານແລະອື່ນໆ ທີ່​ທາງເຈົ້າ​ຂອງໂຄງການມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໃນການກໍ່ສ້າງ​​ເພື່ອໃຫ້ມີ​ຄວາມ​​ໂປ່​ງ​ໃສ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ​ສຸດສຳ ເລັດ ​ຕາມ​ແຜນ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ພາຍ​ໄຕ້​ສິດ​ແລະ​ໜ້າ​ທີ່ (ພາລະບົດບາດ ) ຕາມກອບທີ່ໃຊ້ເວລາແລະງົບປະມານອະນຸມັດ.

ບີ​ເອັມ.ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ລາຄາໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງມີຄວາມເປັນທຳແລະໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງດ້ານການ​ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ.

2. ປະເພດຂອງການບໍລິການ

    ບີ​ເອັມ. ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ເຮັດສັນຍາກັບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ:

- ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂົວ ແລະ ທາງພ້ອມລວມທັງການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

- ການສໍາຫຼວດອາຄານ ການອອກແບບ ແລະ ປະກອບມີການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

- ການສໍາຫຼວດການອອກແບບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລວມທັງມີການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

- ການປ້ອງກັນ​ຕະຝັ່ງ​ເຈື່ອນ

- ໂຄງການອື່ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ

3. ການບັນທຶກບັນດາໂຄງການແລະມູນຄ່າ ລາຍ​ຮັບ​ປະຈຳ​ປີ

  ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ບີ​ເອັມ.ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນອອກເປັນກ້າວໆ ຈາກລະດັບ​ລາຍ​ຮັບໂຄງການ​ຂອງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ແຂວງຫົວພັນ ມີ​ມູນ​ຄ່າພຽງ​ແຕ່ 0.36 ​ໄດ້​ເພີ້​ມຂື້ນຫາ 1,33ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2012

    ມູນຄ່າລາຍ​ຮັບປະຈໍາປີໄດ້ເພີ່ມທະວີຂື້ນເລີ່ມຈາກ 85,000ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2011 ມາ​ເປັນ 200,600 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2012.

    ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ​ແມ່ນສະ​ແດງ​ຢູ່ໃບລາຍງານສຸດທ້າຍ ຂອງ​ຜົນ​ກວດ​ສອບ ສອງປີຜ່ານ​ມາ ທາງດ້ານການເງິນບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ​ທີ1.

4. ລູກຄ້າ​ແລະ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ບີ​ເອັມ

    ຕະຫຼອດ​ໄລຍະ​ສົກ​ປີຜ່ານມາ, ບີ​ເອັມ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ກ້ວາງ​ຂວາງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມາ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ດັ່ງ​ມີ​ຊື່​ລຸ່ມ​ນີ້:

ທຶນ​ຂອງບັນດາກະຊວງ​ທະບວງ​ກົມ​ຂອງ​ລັດ

- ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ(ກຍທຂ)

- ກະຊວງກະສິກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້

- ກະຊວງສຶກສາ​ແລະ​ກິລາ

- ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

- ອົງການ​ບໍລິຫານ​ແລະພັດທະນາ​ຕົວ​ເມືອງ(ອພບຕ)

ທຶນ​ຂອງບັນດາ​ໂຄງການ​ສາກົນ

- ທະນະ​ຄານ​ພັດທະນາ​ອາຊີ (ADB)

- ທະນະ​ຄານ​ໂລກ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ

- ແຫຼ່ງທຶນ​ອື່ນໆ ທີ່​ບໍ່​ຂື້ກັບ​ລັດ​ທະ​ບານ (NGO)

5. ປະສົບ​ການ​ທາງ​ດ້ານວຽກງານ​ແລະ​ຄວາມ​ສຳ​ນິສຳ​ນານ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ​, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຮັກສາ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ກ່ຽວ​ພັນກັບການ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ​

    ບີ​ເອັມ. ມີປະສົບການແລະສີມືແຮງງານໄດ້ພັດທະນາຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເນື່ອງມາຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຕົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປັນທີ່ປຶກສາ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ແລະອາຄານເຄຫາສະຖານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ມັນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກໂຄງການທາງຊອຍຊົນນະບົດ ແຂວງຫົວພັນ, ບີ​ເອັມ. ມີການຮຽນຮູ້ໃນເລື້ອງເຕັກນິກການຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງຢູ່ພາກສະໜາມມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ ການເຮັດສັນຍາພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງການແຂ່ງຂັນປະມູນ ລະດັບຊາດ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນອີກຕື່ມແມ່ນ, ໃນປີ 2012 ບີແອັມ, ໄດ້ຮັບອານຸມັດບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາຄື:

- 0.75 ລ້ານສັນຍາໂຄງການເສັ້ນທາງຍົກລະດັບເພື່ອປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມຕົວເມືອງໃນຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາລັບ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາເພື່ອຄຸມງານໂຄງການກໍ່ສ້າງ
- 0.25 ລ້ານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຊອຍຊົນນະບົດແຂວງຫົວພັນ ຈາກບ້ານ ພູນໃໝ່ ຫາບ້ານ ຄຳນາງ ​ເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ ​ແຂວງ​ຫົວພັນ ເຊິ່ງຕິດແປະກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາເພື່ອຄຸມງານໂຄງການກໍ່ສ້າງ

- 0.23 ລ້ານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຊອຍຊົນນະບົດແຂວງໄຊຍະບໍລີ ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາເພື່ອຄຸມງານໂຄງການກໍ່ສ້າງ

    ໃນນັ້ນ ບີ​ເອັມ. ໄດ້ມີປະສົບການ ບັນລຸເຖິງ ຄວາມຄືບຫນ້າໃຫມ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ, ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ, ການປົກປ້ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ບັນດາ ຊຸມຊົນພາຍໃນ ຂອບເຂດສະຖານທີ່ໂຄງການ. ບັນດາປະສົບການເລົ່ານີ້ແມ່ນຖືວ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຫມົດທຸກຄົນຄວນຮູ້ ແລ ະເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ, ເພື່ອອະນາຄົດຕໍ່ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວ້ນມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ ອື່ນໆໃນບັນດາວຽກງານໂຄງການພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະອື່ນໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ

ຕາຕະລາງແລະລາຍລະອຽດ ຂອງ ບີ​ເອັມ. ເລື້ອງປະສົບການແມ່ນສະແດງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ2.

6. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ /ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

  ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍ ບີ​ເອັມ. ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບົບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງ ການພັດທະນາ ໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງມີມາດຕະຖານໃນທຸກດ້ານຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນ ມີການຮ່ວມມືຂອງທຸກຄົນໃນທີມງານ ສຸມເຂົ້າ ໃນບັນດາ ວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຈາກໂຄງການຢ່າງມີປະ ສິດທິພາບ ໃນການປະຕິບັດທາງດ້ານສີມືວິຊາອາຊີບຢ່າງຖາວອນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໄດ້.

7. ບຸກຄະລາກອນ

    ບີແອັມ ມີພະນັກງານ ຫຼາຍກ່ວາ 30 ຄົນ ທີ່ໄດ້ປະຈຳການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການແລະໃນພາກສະຫນາມ. ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ:

- ພະນັກງານ ບໍລິຫານການນຳຂັ້ນສູງ            5 ຄົນ.

- ພະນັກງານເຕັກນິກວິຊາການ                  15 ຄົນ.

- ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ                  3 ຄົນ.

- ພະນັກງານຂັບລົດ                               3 ຄົນ.

- ກຳມະກອນ/ແມ່ບ້ານ                          ບໍ່ຈຳກັດ

    ໃນເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ4 ໃນຕາຕະລາງສະແດງສະເພາະລາຍລະອຽດຂອງບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນເຊິ່ງເຮັດວຽກ ກັບ ບີ​ເອັມ.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ບີ​ເອັມ. ແມ່ນສະແດງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5.

8. ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມື

   ເພື່ອຮັບມືກັບ ປະລິມານວຽກງານ ໃນປັດຈຸບັນແລະຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານການສໍາຫຼວດແລະອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ພ້ອມທັງການບໍລິການທີ່ປຶກສາໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ບີ​ເອັມ. ຈື່ງໄດ້ຊື້ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ກິດຈະການຫຼາຍກວ່າ 20 ຊຸດ ລວມທັງຍວດຍານພາຫະນະທີ່ສໍາຄັນແລະອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ.
ໃນເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ6 ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາຍວດຍານພາຫະນະທີ່ສໍາຄັນແລະອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຂອງບໍລິສັດ ບີ​ເອັມ.

9. ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນແລະອະນຸມັດ

ການຕັດສິນແລະເຊັນສັນຍາ

- ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2012, ບີ​ເອັມ. ໄດ້ຊະນະການປະມູນແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ (NCB) ຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາຄຸມງານໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີທີ່ຊະນະທາງດ້ານລາຄາແລະ ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການສະເຫນີຍື່ນເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ

- ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2012, ບີ​ເອັມ. ໄດ້ຊະນະການປະມູນແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ (NCB) ສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງເສັ້ນທາງຊອຍພາຍໃນແຂວງ ຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງທີ່ຊະນະ ທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການສະເຫນີຍື່ນເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ

- ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2012, ບີ​ເອັມ. ໄດ້ຊະນະການປະມູນແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ (NCB) ຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາຄຸມງານໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ຕົວເມືອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຊະນະທາງ ດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການສະເຫນີຍື່ນເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ

023 022

ຂ່າວສານ

ຮູບພາບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບີ​ເອັມ ບໍລິການ ວິສະວະກຳ​ກໍ​ສ້າງ ​ແລະ ​ທີ່​ປຶກສາ

ບ້ານ​ໂນນສະຫວ່າງ, ​ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ​

ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ. ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ/​ແຟັກ: (856) 21 463011

ມື​ຖື : (856) 20 58894499,29886868

ອີ​ເມ​ວ : bmec999@yahoo.com