BM Company

Engineering & Consulting Services

Ban Nonsavang, Saysettha District, Vientiane City. Lao PDR Telephone/Fax : (856) 21 463011. Mobile:(856) 2058894499,29886868 E-mail: bmec999@yahoo.com

Types of Services

BMEC provides the contracting services in

1. Road and Bridge Survey and Design include Construction Supervision 2. Building Survey and Design include Construction Supervision 3. Irrigation Survey and Design include Construction Supervision 4. Bank Protection 5. Other civil works project in Lao PDR

Work Experience

BMEC’s experience and skill

Developed quite significantly since 2011 attributable to its active involvement and participation in Consultancy of Road and Bridge, Irrigation and Building in Lao PDR. BMEC has learnt knowledge, skill and experience in executing the work contract procedure under the National Competitive Bidding Procedure.

Signed co-operation between

BMEC Company and PAN OCEANA

 

                        ບໍລິສັດບີເອັມວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງແລະທີ່ປຶກສາ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ
                        ບີ​ເອັມ. ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 100% ແລະ ເປັນກຳມະສິດຂອງຄົນລາວໂດຍກົງ

   

ການບໍລິຫານງານການກໍ່ສ້າງ

ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂົວ ແລະ ທາງພ້ອມລວມທັງການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

ການສໍາຫຼວດອາຄານ ການອອກແບບ ແລະ ປະກອບມີການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

ການສໍາຫຼວດການອອກແບບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລວມທັງມີການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ

ການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ

ໂຄງການອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ຈຸດປະສົງ

ບີ​ເອັມ.ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ລາຄາໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ທາງດ້ານການ​ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ.

   ລູກຄ້າແລະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

ຕະຫຼອດ​ໄລຍະ​ສົກ​ປີຜ່ານມາ, ບີ​ເອັມ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ກ້ວາງ​ຂວາງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມາ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ດັ່ງ​ມີ​ຊື່​ລຸ່ມ​ນີ້:

ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ(ກຍທຂ), ກະຊວງກະສິກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງສຶກສາ​ແລະ​ກິລາ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ອົງການ​ບໍລິຫານ​ແລະພັດທະນາ​ຕົວ​ເມືອງ(ອພບຕ)

ປະສົບການແລະສີມືແຮງງານ

ບີ​ເອັມ. ມີປະສົບການແລະສີມືແຮງງານໄດ້ພັດທະນາຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເນື່ອງມາຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຕົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ເປັນທີ່ປຶກສາ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ແລະອາຄານເຄຫາສະຖານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

000234849
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ທັງໝົດ
756
665
2993
225552
16597
36809
234849

ວັນທີ: 19-06-2019

ຂ່າວສານ

ຮູບພາບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບີ​ເອັມ ບໍລິການ ວິສະວະກຳ​ກໍ​ສ້າງ ​ແລະ ​ທີ່​ປຶກສາ

ບ້ານ​ໂນນສະຫວ່າງ, ​ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ​

ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ. ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ/​ແຟັກ: (856) 21 463011

ມື​ຖື : (856) 20 58894499,29886868

ອີ​ເມ​ວ : bmec999@yahoo.com